Covid-19

Sneltesten voor bezoekers

STANDPUNT SNELTESTEN

Binnen Woonzorg emmaüs zijn bewoners en medewerkers gevaccineerd. Rondom begin  maart is er een bepaalde graad van immuniteit opgebouwd. Hoe groot die effectief zal zijn weet niemand. Het feit dat bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum gevaccineerd zijn, betekent niet dat de geldende preventieve maatregelen niet meer zouden gelden.
Volgende maatregelen zijn nog steeds van kracht:

  • Handhygiëne
  • Chirurgisch mondmasker
  • Afstand houden
  • Kom niet op bezoek wanneer u zich niet goed voelt

De eventuele mogelijkheid tot sneltesten geeft geen directe aanleiding om de bezoekersregeling plots te versoepelen.
De sneltesten vormen een aanvulling op de geldende preventieve maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Het aanbieden van sneltesten aan bezoekers blijft voor de woonzorgcentra een vrije keuze, net zoals de keuze om de sneltest te ondergaan een vrije keuze is van de bezoeker en dus niet kan worden verplicht. Woonzorg emmaüs zal de sneltesten uitsluitend in uitzonderlijke situaties ter beschikking stellen.
De organisatie van de sneltesten voor bezoekers dient namelijk goed voorbereid en gepland  te worden.  In volgende gevallen kan het aanbieden van sneltesten voor bepaalde bezoekers overwogen worden na afloop van de vaccinatiecampagne dus ten vroegste vanaf begin maart:

  • de context: een verhoogde (lokale) prevalentie
  • de circulatie van meer besmettelijke varianten

Dit gebeurt uitsluitend na zorgvuldige planning en akkoord van directie en CRA, het zogenaamde outbreakteam. Er moet namelijk altijd een verpleegkundige beschikbaarheid zijn én de CRA moet akkoord én stand-by zijn.  Het sneltesten is een verpleegkundige handeling met andere woorden de noodzakelijke voorbereiding én planning van verpleegkundige is noodzakelijk en vereist voor de praktische organisatie en staalafname.

Het blijft verder wachten om meer nieuws vanuit het Agentschap Zorg met betrekking tot continuïteit.

Bv vaccinaties van nieuwe bewoners en nieuwe medewerkers, personen in kortverblijf, cliënten van dagverzorging, bewoners van losstaande assistentiewoningen.

Gevaccineerde personen zijn zelf tot op bepaalde hoogte geïmmuniseerd maar kunnen het virus blijven doorgeven aan derden zoals nieuwe bewoners, medewerkers of bezoekers.

We blijven voorzichtig omgaan met het virus in ieders belang.

Dank voor uw begrip.

Namens

Het directieteam Woonzorg emmaüs en onze coördinerende en raadgevende artsen (CRA’s)