Covid-19

Een woord van dank

Beste medewerkers van Woonzorg Emmaüs,

Ongelooflijk toch. Juli is alweer begonnen, de vakantiemaanden zijn écht gestart. De eerste jobstudenten hebben zich, allicht een beetje onwennig, aangediend op de woningen.

Eindelijk die julimaand waar we allemaal hoopvol naar uitkeken. Smachtend naar wat rust en liefst toch ook wel een beetje verwijderd van onze gekende bubbels, niet?
Een meer dan verdiende vakantierust voor ieder van jullie, voor alle medewerkers van onze geliefde woonzorghuizen.

Zaterdag waren we nogmaals met verbazing geslagen bij het openen van de weekendkrant. Alweer dé woonzorgcentra in the picture. Ditmaal met diverse schrijnende getuigenissen en verhalen vanuit Vlaanderen. Dit als voorsmaakje van de volgende week op te starten COVID 19 –commissie. Deze zal circa een maand duren en onderzoeken wat er zoals fout gelopen is de afgelopen maanden voornamelijk in de woonzorgcentra.

Als Bestuur en Directie pleiten we uiteraard voor meer middelen bij de Vlaamse Regering. Onze nota’s zijn neergelegd. Niemand kan hier naast kijken. De beslissing hieromtrent moet op korte termijn genomen worden en ja, dat zal veel geld kosten.

Laat het héél erg duidelijk zijn dat jullie allemaal fantastisch werk geleverd hebben. Onze bewoners hebben dankzij de vastberaden inzet van iedereen zich veilig en geborgen gevoeld bij Woonzorg emmaüs.

We willen als directieteam dit nogmaals beklemtonen. We zijn fier op onze medewerkers en dat mag iedereen weten. Veerkracht en verbinding waren geen loze begrippen, ze straalden gewoon-weg op ieders gelaat. 

De medewerkers van Woonzorg emmaüs waren afgelopen maanden TOP. Iedereen leverde buitengewone prestaties.

Veel dank aan jullie allemaal en fijne vakantiedagen gewenst aan u en uw familie.

Namens het voltallige directiecomité Woonzorg emmaüs; 
Inge Vervotte, Gert Noels, Veerle Nys, Erik Leus, Leen Van Olmen, Armand Hermans, Zuster Mieke Van Assche, Paul Van Tendeloo en Johan Herrebosch