Gert Cuypers
Technisch verantwoordelijke
Sint-Jozef - Ten Kerselaere