Covid-19

Er is door de Veiligheidsraad beslist om het Centrum voor dagverzorging gefaseerd opnieuw op te starten vanaf 25 mei 2020. Elk centrum houdt steeds rekening met de geldende richtlijnen en maatregelen. Dit betekent dat genomen beslissingen tijdens de gefaseerde opstart, indien nodig, bijgestuurd moeten worden. 
Rekening houdend met vijf essentiële factoren (infrastructuur, vervoer, gebruikers, medewerkers en beschermingsmateriaal) voor een veilige heropstart zal de datum verschillen van onze Centra voor dagverzorging.  
Voor vragen en bezorgdheden kan je contact opnemen met het centrum voor dagverzorging:
Centrum voor dagverzorging de Peerle : 015 465 866
Centrum voor dagverzorging Ambroos : 015 475 866
Centrum voor dagverzorging Ten Kerselaere : 015 22 88 66

De heropstart van de lokale dienstencentra zal ook gefaseerd terug opgestart worden. Grote activiteiten worden momenteel nog niet terug opgestart.
Voor vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met:
- Lokaal dienstencentrum De Wimilingen: 03 355 18 14
- Lokaal dienstcentrum De Pit: 015 22 88 99