Covid-19

Versoepelingen bezoekregeling vanaf 1 maart 2021

UPDATE

Binnen Woonzorg emmaüs zijn de meeste bewoners en medewerkers gevaccineerd. Vanaf maandag 1 maart zal er een voldoende graad van immuniteit opgebouwd zijn om bepaalde versoepelingen door te voeren.

De geldende preventieve maatregelen blijven evenwel van kracht

  • Handhygiëne
  • Het dragen van een chirurgisch mondmasker
  • Afstand houden
  • Registreren bij het betreden van het woonzorghuis

Onze interne werking zal vanaf maandag 1 maart aangepast worden, 10 dagen nadat de tweede vaccinatieronde plaats vond. Onze bewoners kunnen zich dan binnen de eigen leefgroep vrij bewegen. Ook in het ganse woonzorgcentrum kunnen grotere activiteiten terug opgestart worden en kunnen bewoners gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes.

Het kapsalon werd heropend, onder de gekende strikte voorwaarden. Restaurant en /of cafetaria blijft evenwel gesloten voor externen, ook voor bezoek. Eigen dranken kunnen uitsluitend genuttigd worden mits respect voor de geldende maatregelen in de maatschappij.

Elke bewoner kan twee knuffelcontacten zien. Deze kunnen om de twee weken wisselen. 
Onze bewoners kunnen het woonzorgcentrum verlaten net zoals iedereen. Een wandeling buiten kan met maximaal vier contacten (1 bewoner + 3 personen), indien de Adviesraad dit aantal zou uitbreiden.

Deze regels gelden voor alle gevaccineerde én niet-gevaccineerde personen in het woonzorgcentrum zelf.
Het blijft verder wachten op meer nieuws vanuit het Agentschap Zorg met betrekking tot continuïteit. Bv vaccinaties van nieuwe bewoners en nieuwe medewerkers, personen in kortverblijf, cliënten van het centrum voor dagverzorging.

Gevaccineerde personen zijn zelf tot op bepaalde hoogte geïmmuniseerd maar kunnen het virus blijven doorgeven aan derden zoals nieuwe bewoners, medewerkers of bezoekers.

We blijven voorzichtig omgaan met het virus in ieders belang.

Dank voor uw begrip.

Namens

Het directieteam Woonzorg emmaüs