Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteitsbeleid

De bewoner eist terecht een goede kwalitatieve woonomgeving, met voldoende aandacht voor zorg en leven. Ook de overheid stelt bijzondere eisen op dit vlak. In de opdrachtverklaring van onze woonzorghuizen merkt u aandacht voor kwaliteitszorg. Hiervoor is een expliciet kwaliteitsbeleid uitgetekend. Alle medewerkers dragen hiertoe hun steentje bij. De directeur bewaakt dagdagelijks de goede ontwikkeling en de activiteiten van het kwaliteitsbeleid.

De directeur stelt de kwaliteitsplanning op samen met de kwaliteitscoördinator en streeft de integratie na van de kwaliteitszorg in de dagdagelijkse werking van het woonzorghuis. Bij de uitwerking van de kwaliteitsthema’s worden onder de vorm van multidisciplinaire vertegenwoordiging op alle niveaus, alle medewerkers betrokken.