Samen zorgen voor elkaar

Maatregelen vanaf 25 juli 2020

Tijdelijke maatregelen na de COVID-19 piek voor alle woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen in Vlaanderen. Verstrengde maatregelen naar aanleiding van COVID-19 opflakkeringen – van toepassing vanaf 25 juli 2020. 

Deze gewijzigde maatregelen zijn van toepassing vanaf zaterdag 25 juli 2020 verplicht door het Agentschap Zorg en Welzijn

Sinds midden juli 2020 stellen we in ons land een dagelijkse toename vast van het gemiddeld aantal besmettingen met COVID-19 in de samenleving. Daarom werd op 23 juli 2020 door de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg beslist om voor alle ouderenzorgvoorzieningen (tijdelijk) een stap terug te zetten.

NIEUWE MAATREGELEN

Om de bewoners van ons woonzorghuis maximaal te beschermen voor besmettingsrisico’s is naast het verplicht dragen van een mondneusmasker voor alle bezoekers ook het respecteren van de 1,5 meter onderlinge afstand binnen de eigen sociale bubbel verplicht. Nauw contact zoals handen geven, kussen of knuffelen is bij bezoek dus voorlopig niet meer toegelaten.

Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht of een speciaal daartoe voorziene ruimte. Bezoek op de kamer wordt de uitzondering, wanneer dit niet anders kan. We raden dit ten stelligste af.
De maatregelen voor het gebruik van de cafetaria worden eveneens aangescherpt. Deze zal tijdelijk terug gesloten worden voor alle bezoek.
We vragen specifiek aandacht voor het correct dragen van het mondneusmasker dat steeds de mond én de neus volledig moet bedekken. Medewerkers, bezoekers, vrijwilligers en bewoners die hun mondneusmasker niet correct dragen, worden hierop aangesproken. Ook de correcte handhygiëne blijft van toepassing voor elkeen!

De Taskforce benadrukt dat deze verstrengde maatregelen - met blijvende aandacht voor het mentaal welzijn van de bewoners - nodig zijn om te vermijden dat een algemeen bezoek- en uitgaansverbod moet ingevoerd worden.

Paul Van Tendeloo
Algemeen directeur - Woonzorg emmaüs

Een woord van dank

Beste medewerkers van Woonzorg Emmaüs,

Ongelooflijk toch. Juli is alweer begonnen, de vakantiemaanden zijn écht gestart. De eerste jobstudenten hebben zich, allicht een beetje onwennig, aangediend op de woningen.

Eindelijk die julimaand waar we allemaal hoopvol naar uitkeken. Smachtend naar wat rust en liefst toch ook wel een beetje verwijderd van onze gekende bubbels, niet?
Een meer dan verdiende vakantierust voor ieder van jullie, voor alle medewerkers van onze geliefde woonzorghuizen.

Zaterdag waren we nogmaals met verbazing geslagen bij het openen van de weekendkrant. Alweer dé woonzorgcentra in the picture. Ditmaal met diverse schrijnende getuigenissen en verhalen vanuit Vlaanderen. Dit als voorsmaakje van de volgende week op te starten COVID 19 –commissie. Deze zal circa een maand duren en onderzoeken wat er zoals fout gelopen is de afgelopen maanden voornamelijk in de woonzorgcentra.

Als Bestuur en Directie pleiten we uiteraard voor meer middelen bij de Vlaamse Regering. Onze nota’s zijn neergelegd. Niemand kan hier naast kijken. De beslissing hieromtrent moet op korte termijn genomen worden en ja, dat zal veel geld kosten.

Laat het héél erg duidelijk zijn dat jullie allemaal fantastisch werk geleverd hebben. Onze bewoners hebben dankzij de vastberaden inzet van iedereen zich veilig en geborgen gevoeld bij Woonzorg emmaüs.

We willen als directieteam dit nogmaals beklemtonen. We zijn fier op onze medewerkers en dat mag iedereen weten. Veerkracht en verbinding waren geen loze begrippen, ze straalden gewoon-weg op ieders gelaat. 

De medewerkers van Woonzorg emmaüs waren afgelopen maanden TOP. Iedereen leverde buitengewone prestaties.

Veel dank aan jullie allemaal en fijne vakantiedagen gewenst aan u en uw familie.

Namens het voltallige directiecomité Woonzorg emmaüs; 
Inge Vervotte, Gert Noels, Veerle Nys, Erik Leus, Leen Van Olmen, Armand Hermans, Zuster Mieke Van Assche, Paul Van Tendeloo en Johan Herrebosch

Maatregelen heropstart voor Centrum Dagverzorging en Lokaal dienstencentrum

Er is door de Veiligheidsraad beslist om het Centrum voor dagverzorging gefaseerd opnieuw op te starten vanaf 25 mei 2020. Elk centrum houdt steeds rekening met de geldende richtlijnen en maatregelen. Dit betekent dat genomen beslissingen tijdens de gefaseerde opstart, indien nodig, bijgestuurd moeten worden. 
Rekening houdend met vijf essentiële factoren (infrastructuur, vervoer, gebruikers, medewerkers en beschermingsmateriaal) voor een veilige heropstart zal de datum verschillen van onze Centra voor dagverzorging.  
Voor vragen en bezorgdheden kan je contact opnemen met het centrum voor dagverzorging:
Centrum voor dagverzorging de Peerle : 015 465 866
Centrum voor dagverzorging Ambroos : 015 475 866
Centrum voor dagverzorging Ten Kerselaere : 015 22 88 66

De heropstart van de lokale dienstencentra zal ook gefaseerd terug opgestart worden. Grote activiteiten worden momenteel nog niet terug opgestart.
Voor vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met:
- Lokaal dienstencentrum De Wimilingen: 03 355 18 14
- Lokaal dienstcentrum De Pit: 015 22 88 99

Een welgemeende dankjewel

Woonzorg emmaüs wil iedereen hartelijk danken voor de warme initiatieven die genomen zijn. Vanuit alle hoeken hebben we zelfgemaakte mondmaskers, chirurgische mondmaskers, beschermkappen, alcogel, koekjes, pralines, tekeningen, brieven, mails, filmpjes, gebakjes, bloemen, plantjes en zoveel meer ontvangen voor onze bewoners én onze medewerkers. 
Een warme dankjewel aan:

alle naaisters, Garage Meulders, Stoffeerderij Jozef Scholliers, Bloemen en planten Van Eccelpoel, Sint-Lambertusinstituut Heist-op-den-Berg, Somedi, Chiro Hallaar, Bloemen Bella Donna, Helou, Familie Schreurs, Heilig Hart instituut Heist-op-den-Berg, Prins Wim I - Carnaval Herenthout, CT Paramedics, Radio Retro, Caluwé Artisan Chocolatier, Robojob, Vrije basisschool Berg & Onsea, Vink, The Cacao Project, Oh Green!, Leonidas, Hooyberghs Bouw, Steylaerts, De Eendracht fanfare Jeugdorkest, Okra Heist-Statie, Sleebus,.... 


Wil je een kaartje of brief sturen?

Doen! Je maakt er de bewoners en medewerkers enorm blij mee. 
Indien dit specifiek voor een bewoner is, vermeld dan de naam en kamernummer goed op de brief of het kaartje. 

Sturen kan naar: 
wzh Ambroos - Muizenstraat 66 - 1981 Hofstade (Zemst)
wzh Hof van Arenberg - Rooienberg 1 - 2570 Duffel
GAW de Peerle - Stationsstraat - 2570 Duffel
wzh Sint-Jozef - Kruizemunt 15 - 2160 Wommelgem
wzh Ten Kerselaere - Boonmarkt 27 - 2220 Heist-op-den-Berg
GAW The Village - Kerselaarlaan 19 - 2220 Heist-op-den-Berg