Overslaan en naar de inhoud gaan

Project

Psychofarmaca

Begin maart begon woonzorgcentrum Ten Kerselaere aan het project ‘Psychofarmaca in woonzorgcentra: Samen op weg naar minder’ dat tot doel heeft het psychofarmacagebruik bij de bewoners efficiënter en effectiever te maken. Psychofarmaca zijn geneesmiddelen die aangrijpen op het centrale zenuwstelsel en die inwerken op het psychisch welbevinden. Meer concreet: antidepressiva, antipsychotica en slaap- en kalmeringsmiddelen.

Deze geneesmiddelen worden in alle woonzorgcentra en in België algemeen veel te snel en te vaak voorgeschreven en te weinig afgebouwd of gestopt.

Psychofarmaca lijken op het eerste zicht onschuldig, maar zijn dat vaak niet. Langdurig gebruik gaat bij ouderen gepaard met het verminderen van de levenskwaliteit en geeft heel wat nevenwerkingen. Zo verhogen ze onder andere het valrisico en hebben ze een negatieve invloed op het geheugen.

Met dit project willen we dus een betere levenskwaliteit beogen bij onze bewoners.

Visie psychofarmaca

Woonzorghuis Ten Kerselaere draagt kwaliteitsvolle zorg hoog in het vaandel. Daarom willen we aandacht geven aan alle aspecten die welzijn en gezondheid beïnvloeden.

Het medicatiegebruik van bewoners is daar één van. Psychofarmaca en geneesmiddelen in het algemeen moet bij bewoners efficiënt en effectief zijn. Om dit te realiseren wordt het psychofarmacagebruik bespreekbaar gemaakt bij medewerkers, familie en bewoners. Dit doen we door transparante communicatie met respect voor eigenheid en eigenwaarde van de bewoner.

We zorgen ervoor dat medewerkers voldoende gevormd worden over dit thema, zo kunnen zij gepast reageren bij ondoordacht psychofarmacagebruik bij bewoners. Niet-medicamenteuze alternatieven, worden afgestemd op de noden en behoeften van de bewoner. Zo kan de opstart van psychofarmaca mogelijks vermeden worden en kunnen bewoners hun dag zinvol besteden.

De opstart en afbouw van psychofarmaca gebeurt in nauw overleg met de behandelende arts en de verpleegkundige van de bewoner. Het psychofarmacagebruik wordt geëvalueerd tijdens elk multidisciplinair overleg, alsook kan dit besproken worden tijdens een Woon – en Zorg Overleg.  

Contact