Overslaan en naar de inhoud gaan

Zorgzame buurten

Pittige buurt

Enkele jaren na het project zilver aan zet zijn we blij om geselecteerd te zijn met het project “Zorgzame buurten”. “Een zorgzame buurt is een buurt waar de voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven wonen”.

Een zorgzame buurt komt er niet vanzelf en elke buurt is anders en uniek. Samen met verschillende partners zullen de komende maanden weer verschillende (zorgzame) initiatieven doorgaan in kader van dit project. Op die manier verbinden we buren met elkaar (met zorg en ondersteuning) en creëren we sociale cohesie. Het lokaal dienstencentrum De Pit zal hier een faciliterende rol in spelen.

Om het project zo goed mogelijk te verankeren in de wijk is het noodzakelijk om zicht te krijgen op de opportuniteiten en de sterktes, en de sociale context in de wijk. Samen met deze gegevens organiseren we verschillende klankbordgroepen organiseren om zo te komen tot een buurtanalyse.  Vanuit deze buurtanalyse wordt er in samenspraak met de buren een veranderplan opgeteld. Als laatste stap zal het veranderplan samen met de buurtbewoners en de partners worden uitgevoerd.

 

We verwachten van de verschillende partners in onze projectgroep dat ze een duurzame inzet laten zien en elkaar ondersteunen en samenwerken. (mantelzorgers, buren, lokale handelaars, lokaal bestuur, verenigingen,…). Om een goed draagvlak te creëren is het belangrijk om in te zetten op partnerschappen en samenwerking tussen alle relevante actoren en sectoren in buurtgerichte zorg om hulp- en dienstverlening goed op elkaar af te stemmen. 

Op microniveau starten we een buurtnetwerk. Door “elkaar beter te leren kennen” zullen zorgnoden sneller naar de oppervlakte komen en sneller gedetecteerd worden zodat deze in kaart gebracht kunnen worden.

Op mesoniveau halen we de bruggen tussen de verschillende partners neer. Door een goede samenwerking kan er sneller worden doorverwezen naar de nodige zorgondersteuning. Op deze manier verbeteren we de levenskwaliteit van kwetsbare personen in de thuiszorg.

Op macroniveau willen we de buurtwerking verankeren in de deelgemeente Hallaar en eventueel uitrollen naar de nabijgelegen buurten bv: Itegem en Heist-op-den-Berg centrum en omgeving Station.