Doelstelling

Dit project wil een innovatief en kostenefficiënt zorgmodel ontwikkelen en uittesten, vertrekkende vanuit de ervaren noden van mensen met dementie en hun mantelzorger. Tien partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland slaan hiervoor gedurende vier jaar de handen in elkaar. Het project kreeg de naam CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe).

Resultaten

Binnen dit project wordt een innoverend persoonsgericht zorgmodel ontwikkeld op basis van ervaringen uit vier partnerregio’s. Met dit nieuwe, geïntegreerde zorgmodel, dichtbij de leefwereld van de persoon met dementie, wil het project van een meer medisch naar een sociaal model gaan met aandacht voor kwaliteit van leven, wonen en zorg. “Dit sluit heel goed aan bij de wijze waarop wij in Vlaanderen betekenis geven aan vermaatschappelijking van zorg”, zegt Paul Van Tendeloo, algemeen directeur ouderenzorg van Emmaüs. “Wij stappen mee in dit project omdat we ervan overtuigd zijn dat we goede praktijkvoorbeelden en expertise met elkaar kunnen delen en zo veel van elkaar kunnen leren op het vlak van goed afgestemde dementiezorg. In Ten Kerselaere zullen we vijf zogenaamde gastenwoningen oprichten met daaraan gekoppeld een toeristisch aanbod. Een unicum voor Europa, overigens.” Ook in Heilig Hart Kortrijk zullen vijf gastenwoningen uitgetest en verfijnd worden.

Er wordt ook gebouwd aan een ‘Centre of Excellence’, een grensoverschrijdend lerend netwerk dat ter beschikking staat van de vier partnerregio’s. Dit netwerk zal aandacht hebben voor diverse vormen van consultaties via virtuele weg en legt de nadruk op innovatie en research. Verder wordt een meertalig leerpakket ontwikkeld en aangeboden voor personen die met mensen met dementie in contact komen.

Het is de bedoeling om met dit initiatief zorgkosten te besparen, vooral door onnodige zorg te vermijden, zoals het verminderen van langdurige ziekenhuisopnames van mensen met dementie.

Besluit

Dit project past binnen de doelstellingen van de verschillende overheden om het langer thuis wonen van personen met dementie mogelijk te maken, alsook in één van de drie doelstellingen van de OESO rond langdurige zorg waarbij de verbetering van de zorg, de betaalbaarheid ervan en de verhoging van de zorgkwaliteit met elkaar verzoend worden.

Dit project wil nieuwe energie, kennis en goede praktijkvoorbeelden creëren richting goede dementiezorg waardoor een verdere uitrol in andere EU-landen mogelijk wordt.

Subsidies

 Het CASCADE-project wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken 

Documentatie

Contact

Woonzorg emmaüs
Boonmarkt 27
2220 Heist-op-den-Berg