Overslaan en naar de inhoud gaan

We zijn

Een vlot bereikbaar woonzorgknooppunt
waar ouderen kunnen thuiskomen met
respect voor hun eigenheid en eigenwaarde.

Zorg en ondersteuning getuigen
van gastvrijheid en gelijkwaardigheid,
solidariteit en samenwerken,
kwaliteit en duurzaamheid,
openheid en integriteit.

We willen

Door een transparante communicatie en
in dialoog met de ouderen een zorgtraject
uittekenen, afgestemd op hun noden en
behoeften , met bijzondere aandacht
voor de meest kwetsbare.

Stevig verankerd zijn in de lokale en
bredere omgeving door actief
samen te werken met
diverse zorgpartners in een netwerk.

Toegankelijke dienstverlening aan
een faire prijs aanbieden. 

We doen dit

Door innovatief, sociaal en duurzaam te
ondernemen, gestoeld op
wetenschappelijk onderzoek.

Met bezielde medewerkers die
uitgedaagd  worden tot voortdurende
vorming en opleiding.

Door thuiszorgondersteuning of
in open huizen die zo dicht mogelijk
aansluiten bij de belevingswereld
van de ouderen.