Achtergrond

Woonzorg emmaüs neemt deel aan het Europees project TICC. TICC staat voor Transforming  Integrated Care in the Community. Dit project biedt antwoord op de uitdagingen van een verouderende populatie met toenemende zorgnoden en de ervaren problemen rond werving en binding van zorgend personeel.  

Buurtzorg in Nederland heeft een oplossing gevonden op deze uitdagingen door op een vernieuwende manier zorg te organiseren. Het model bestaat uit zelforganiserende teams van een twaalftal medewerkers op buurtniveau die instaan voor alle aspecten van zorg, maar ook voor alle aspecten van het dagelijks beheer van hun eigen werking.  De cliënt staat centraal. Deze moet zo veel mogelijk directe zorg krijgen. Dit model vermindert de hoeveelheid back office, vereenvoudigt de administratie door gebruiksvriendelijke IT-toepassingen en legt de focus op coachen in plaats van managen.

Doelstellingen en resultaten

Het TICC-project beoogt twee dingen. Ten eerste zal dit project het Buurtzorgmodel uittesten in België, Frankrijk en Engeland. Het doel is om ouderen langer gezond thuis te laten wonen maar ook om zowel de gebruikers- als de medewerkerstevredenheid te verhogen. Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden cliënten.

Daarnaast identificeert dit project ook manieren om hindernissen te overwinnen die ontstaan bij het overbrengen van succesvolle innovatieve dienstverleningsmodellen van de ene Europese  regio naar de andere. Dit zal ten tweede leiden tot een blauwdruk die bruikbaar is voor openbare en particuliere diensten.

Subsidies

Het TICC project wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Totaal prijskaartje bedraagt meer dan 8 miljoen euro waarvan de partners zelf 3.2 miljoen euro betalen met eigen middelen.

Documentatie

Contact

Woonzorg emmaüs
Boonmarkt 27
2220 Heist-op-den-Berg