Overslaan en naar de inhoud gaan

Centrum voor oriënterend kortverblijf

Ouderen die voor een periode niet thuis kunnen worden verzorgd of waarvan de mantelzorgers even een adempauze nodig hebben, kunnen terecht in een centrum voor kortverblijf.

Vanaf 2020 kunnen erkende centra voor kortverblijf een bijkomende erkenning krijgen als ‘oriënterend kortverblijf’. Het richt zich op ouderen met zorgnoden die thuis wonen en zich in een (potentiële) crisissituatie bevinden. Ouderen kunnen in een crisissituatie terechtkomen door bijvoorbeeld plotse ziekte van een partner of het wegvallen van een mantelzorger. Deze ouderen krijgen tijdelijk een observatieperiode en een oriënterend zorg- en ondersteuningstraject aangeboden.

Een centrum voor oriënterend kortverblijf is steeds verbonden aan het woonzorgcentrum en biedt volgende diensten aan: verblijf, persoonlijke en verpleegkundige verzorging, ondersteuning in het revalidatieproces, zinvolle dagbesteding en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met de andere bewoners.

In een oriënterend kortverblijf kijken alle eerstelijnszorg- en welzijnsactoren zoals uw arts, verpleegkundige, zorgkundige, ergotherapeut, logopedist, sociale dienst en psycholoog samen met jou naar de mogelijkheden na het oriënterend kortverblijf. Door de observatieperiode en het zorg- en ondersteuningstraject die het oriënterend kortverblijf aanbiedt, wordt de gezondheids- en welzijnssituatie van de oudere persoon geobserveerd en diens sociale context in kaart gebracht.  De structuur die aangeboden wordt en de verleende zorg, kunnen op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak de nodige rust brengen, waardoor de zorgbehoevende het perspectief behoudt om, indien mogelijk, terug te keren naar de vertrouwde thuisomgeving. Indien een terugkeer niet mogelijk blijkt, kan de oudere persoon en zijn mantelzorger(s) voorbereid worden op een verblijf in een aangepaste woon-zorgvorm.

De psycholoog begeleidt de bewoners van het oriënterend kortverblijf om een terugkeer naar huis te verwezenlijken. Indien een terugkeer niet mogelijk blijkt, begeleidt de psycholoog de bewoner en hun familieleden om de oriëntatie naar het woonzorgcentrum zo vlot mogelijk te laten verlopen. Verder geeft ze aan de aanwezige bewoners en hun familieleden van het oriënterend kortverblijf begeleiding en ondersteuning over verschillende topics zoals rouw- en verlieservaringen, zowel het verlies van een geliefde als verlies van de mobiliteit, geheugen, etc. ze werkt nauw samen in teamverband en geeft coaching en begeleiding rond verschillende thema’s aan zowel bewoners, familieleden als medewerkers (bijvoorbeeld levenseinde, omgaan met dementie, omgaan met moeilijk gedrag, omgaan met rouwverlies, etc.)

Contact