Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijwilligers in wzh Ten Kerselaere

Vrijwilligers zijn volwaardige partners in de werking van onze woonzorghuizen. Zij hebben een aantoonbare meerwaarde want zonder hun inzet zou het woonzorghuis niet in staat zijn om extra dienstverlening op vlak van zorg, welzijn en wonen te bieden. Zij bieden een meerwaarde om het welbevinden en het sociaal functioneren van de personen met een zorg- en/of ondersteuningsvraag te verhogen. Vrijwilligers brengen immers de buitenwereld naar binnen en faciliteren de inbedding van het woonzorghuis in de buurt.

Vanuit de visie is het belangrijk dat de vrijwilligers in hun rol erkend en gewaardeerd worden. Mede dankzij hen is de dynamiek van de werking rijk en steeds open voor aanpassing, uitbreiding en vernieuwing. Het is de opdracht van het woonzorghuis om de participatie en de betrokkenheid van de vrijwilligers te faciliteren en de sociale cohesie te versterken. Zo wordt gestreefd naar een integrale, afgestemde zorg en ondersteuning waarbij de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsvraag centraal staat en dit in relatie met de medewerkers, de mantelzorgers en de vrijwilligers. Tot slot zijn we ervan overtuigd dat vrijwilligers zelf voldoening kunnen halen uit het engagement dat zij aangaan.

Contacten