Overslaan en naar de inhoud gaan

Menso

Duurzame kwaliteit in de zorg

Woonzorg emmaüs werkt met Menso als kwaliteitssysteem. Menso dwingt ons om onszelf voortdurend in vraag te stellen. Eerst wordt een vrij diepgaande zelfevaluatie gedaan waardoor het woonzorghuis een goed overzicht krijgt van datgene waar nog moet aan gewerkt worden. Hier kunnen dan acties aan gekoppeld worden die mee opgenomen worden in het kwaliteitsplan.

Door met Menso te werken, gaan we systematisch alle thema’s die een bewoner of cliënt aangaan, evalueren en trachten te verbeteren. We bekijken het wonen en leven van de bewoner, alsook het sociaal welbevinden. We staan stil bij het psychisch, lichamelijk en spiritueel welbevinden. Ook intimiteit en partnerrelaties krijgen een verdiende plaats. Naast de levensdomeinen van de bewoners, wordt ook onder de loep genomen wat medewerkers kan ondersteunen in een goede kwaliteit, en vragen we ons af hoe we goede kwaliteit het beste kunnen organiseren.

Thema’s worden geëvalueerd en uitgewerkt  samen met verschillende disciplines binnen het woonzorghuis. Dit betekent dat verbeterprojecten niet opgelegd worden van bovenaf, maar – nog meer dan vroeger- uitgewerkt worden samen met de mensen van de werkvloer.

Werken met Menso betekent een rechtstreekse verbetering in kwaliteit voor de bewoner/cliënt. Het resultaat hoeft niet steeds een grootschalig project te zijn. Menso toont ons bijvoorbeeld dat de informatie over activiteiten niet altijd duidelijk is. Als we een ijsje gaan eten, dan gaan bewoners soms niet mee omdat ze denken dat ze te weinig mobiel zijn om mee te gaan. Terwijl wij natuurlijk zorgen voor voldoende omkadering, meer daarover niet duidelijk genoeg communiceren. Het zijn kleine dingen, maar ze maken een groot verschil voor de bewoner.