Overslaan en naar de inhoud gaan

De beslissing nemen om te verhuizen naar een woonzorghuis is niet vanzelfsprekend. Zo’n beslissingsproces willen we dan ook niet onvoorbereid laten gebeuren. Daarom willen we u én uw familie vroegtijdig informeren over onze zorgvisie.

De ervaring leert dat veel bewoners op een bepaald ogenblik de vraag stellen: kan ik in het woonzorghuis blijven wonen als ik steeds meer medische zorgen nodig heb? Het antwoord is duidelijk ja, zelfs als de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand verslechtert. Belangrijk is dan wel dat wij op de hoogte zijn van welke zorgen u van ons precies verwacht in de toekomst, ook als het levenseinde nadert.

Zorg op maat

We willen vermijden dat belangrijke beslissingen over uw gezondheidstoestand genomen worden buiten uw wil om. Het is dan ook ons streefdoel om met u op hun maat over toekomstige behandelingsmogelijkheden te spreken. We merken wel dat de wil van de bewoners, of ze nu nog gezond zijn of reeds ziek, kan evolueren. Behandelingsafspraken kunnen dus op elk moment in functie van uw gezondheidstoestand en zorgvraag aangepast worden. Heeft u al een wilsverklaring opgesteld? Dan kan deze als aanknopingspunt voor de gesprekken dienen.

Zorg in overleg

Belangrijke beslissingen neemt niemand graag alleen. Spreken over de toekomstige gezondheidstoestand boezemt vele bewoners bovendien angst in, maar beslissingen hieromtrent kunnen anderzijds geruststellend zijn.

In onze gesprekken zullen we dan ook, samen met de huisarts, zoveel mogelijk de vertrouwenspersonen of wettelijke vertegenwoordiger betrekken.

Met voorafgaande zorgplanning willen we u in staat stellen om – rechtstreeks of met de hulp van een vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger en de huisarts – uw wensen in verband met toekomstige medische zorgen duidelijk te maken.

Zorgtraject

Bij de opname is er een kennismakingsgesprek van de aandachtgever en/of de teamverantwoordelijke. We lichten de zorgvisie toe en we gaan het engagement aan dat u zoveel mogelijk zorgen in het eigen huis kan krijgen.

Tijdens het verblijf organiseren we samen met u, de huisarts, de vertrouwenspersoon, de aandachtgever, de teamverantwoordelijke en/of de palliatief referentie-persoon een gesprek over behandelingsafspraken bij een eventuele toekomstige verslechtering van de gezondheidstoestand. Het belangrijkste doel van elke behandeling is steeds het herstel of behoud van functies. Indien dit niet langer mogelijk is, kiezen we voor een maximale comfortzorg in huis. We trachten in ieder geval therapeutische hardnekkigheid te voorkomen ( maw zinloze behandelingen te vermijden) De behandelingsafspraken worden jaarlijks geëvalueerd. Indien er in de tussentijd een ernstige verandering plaatsvindt in uw gezondheidstoestand, worden de behandelingsafspraken bijgestuurd.