Overslaan en naar de inhoud gaan
Woonzorg emmaüs

Welkom

woonzorghuis De Buurt

Woonzorgcentrum De Buurt zal vanaf 1 januari 2022 deel gaan uitmaken van de zorggroep van Emmaüs vzw. Het centrum zet deze stap om in de toekomst nog sterker gewapend te zijn om kwaliteitsvolle en zorg tegen een faire prijs te blijven bieden. De normering en regelgeving wordt immers steeds complexer en de financiering door de overheid dekt lang niet alle kosten. Een aansluiting bij de zorggroep betekent dat er economische schaalvoordelen gecreëerd kunnen worden. Dat biedt dan weer perspectieven om de werking verder uit te bouwen op de lange termijn.

WZC De Buurt wordt gekenmerkt door een huiselijke sfeer met kleinere woningen, een smaakvolle inrichting en warme en persoonlijke zorg. Vandaar is er een zeer stabiele vraag naar opnames en bereikt het centrum heel wat ouderen uit Zoersel. Meer dan de helft van onze bewoners is afkomstig uit de gemeente. 
Met gemeente & OCMW en vzw Emmaüs als oprichters en stichtende leden in de vzw beschikte de Buurt over heel wat inbreng en ondersteuning. Toch is het zo dat het verlenen van diensten en het professioneel organiseren van ondersteunende processen zoals boekhouding, IT-ondersteuning, wasserij, maaltijdgebeuren, voorraadbeheer, gebouwenbeheer, kwaliteitsmanagement en zo meer beter vanuit een en dezelfde uitbater wordt gestuurd. Evenzo ontstaan er economische schaalvoordelen wanneer een instelling deel uitmaakt van een groepsverband. 

De zorggroep vzw Emmaüs is stichtend lid van de Buurt, heeft zorgvoorzieningen in de gemeente en is met vier woonzorgcentra, met de Buurt vijf, als geen ander thuis in het beheer van woonzorg. Het zorg- en opnamebeleid met voorrang voor zorgbehoevende ouderen vanuit Zoersel ligt helemaal in lijn met de visie van de gemeente.  Sedert de oprichting werd eenzelfde visie en missie gedeeld. De directeur was altijd lid van het directieteam Woonzorg emmaus en medewerkers van De Buurt participeerden aan de diverse werkgroepen rondom bv dementie, palliatieve zorg, kwaliteit,...

Alle medewerkers van de Buurt worden vanaf 01/01/2022 werknemer van Emmaüs. In overleg met de werknemersorganisaties zullen zij dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de collega’s van de andere woonzorgcentra van Emmaüs.

Voor de bewoners en hun familie blijft dezelfde kwaliteitsvolle en warme zorg gegarandeerd. 

Paul Van Tendeloo
Algemeen directeur
Woonzorg emmaus