Sociale dienst - Klachtenbehandelaar
Hof van Arenberg

Centrumleider de Peerle
Woonassistent de Peerle
Verantwoordelijke Centrum voor dagverzorging